ยืนยันการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง

อุปกรณ์นี้ได้ถูกใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว

 เพื่อความเป็นส่วนตัวในการลงคะแนนเลือกตั้ง จึงกำหนดให้ใช้อุปกรณ์นี้ สามารถใช้ลงคะแนนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
เหลือเวลาในการลงคะแนน

14 ชั่วโมง 21 นาที
 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จะต้องยืนยันตัวตนเข้าระบบ ผ่านระบบ email ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รหัสนิสิต@msu.ac.th)