ข้อมูลผู้สมัครองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2566เบอร์พรรค :

1

ชื่อพรรค : พรรคพลังสังคม
ลิ้งค์เพจ : คลิก! ข้อมูลผู้สมัคร คลิก!


เบอร์พรรค :

2

ชื่อพรรค : พรรคมอน้ำชี
ลิ้งค์เพจ : คลิก! ข้อมูลผู้สมัคร คลิก!