ข้อมูลผู้สมัครองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2564เบอร์พรรค : 1 ชื่อพรรค : พรรคมอน้ำชี
ลิ้งค์เพจ : คลิก! ข้อมูลผู้สมัคร คลิก!


เบอร์พรรค : 2 ชื่อพรรค : พรรคชาวดิน
ลิ้งค์เพจ : คลิก! ข้อมูลผู้สมัคร คลิก!


เบอร์พรรค : 3 ชื่อพรรค : พรรคพลังสังคม
ลิ้งค์เพจ : คลิก! ข้อมูลผู้สมัคร คลิก!