ข้อมูลผู้สมัครสภานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2567เบอร์ผู้สมัคร :

1

ชื่อผู้สมัคร : นายปราบดา ป้องกัน
คณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
ข้อมูลผู้สมัครx คลิก!


เบอร์ผู้สมัคร :

2

ชื่อผู้สมัคร : นางสาวลักษมี บุญประคม
คณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
ข้อมูลผู้สมัครx คลิก!