ข้อมูลผู้สมัครสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2564เบอร์ผู้สมัคร : 1
ชื่อผู้สมัคร : พรรคทางเลือกใหม่
คณะ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ข้อมูลผู้สมัคร คลิก!