ข้อมูลผู้สมัครสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2564เบอร์ผู้สมัคร : 1
ชื่อผู้สมัคร : พรรค ENVI ก้าวใหม่พัฒนา
คณะ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ข้อมูลผู้สมัคร คลิก!