ข้อมูลผู้สมัครสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2564เบอร์ผู้สมัคร : 1
ชื่อผู้สมัคร : พรรคสาสุข New Gen
คณะ : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ข้อมูลผู้สมัคร คลิก!


เบอร์ผู้สมัคร : 2
ชื่อผู้สมัคร : พรรค PH GENZ
คณะ : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ข้อมูลผู้สมัคร คลิก!