ข้อมูลผู้สมัครสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2564เบอร์ผู้สมัคร : 1
ชื่อผู้สมัคร : พรรคไอทีพัฒนา
คณะ : คณะวิทยาการสารสนเทศ
ข้อมูลผู้สมัคร คลิก!


เบอร์ผู้สมัคร : 2
ชื่อผู้สมัคร : พรรคร่วมใจไอที
คณะ : คณะวิทยาการสารสนเทศ
ข้อมูลผู้สมัคร คลิก!