ข้อมูลผู้สมัครสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2564เบอร์ผู้สมัคร : 1
ชื่อผู้สมัคร : พรรคอินทนิน
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ข้อมูลผู้สมัคร คลิก!